BroAber360

Croeso i wefan fro gogledd Ceredigion

CFfI Ceredigion yn trafod annibyniaeth

Bu aelodau CFfI Ceredigion yn trafod perthynas y sir gydag NFYFC, yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y mudiad yn Llanafan.

Disgwyl oedi ger Pont Llanfarian

Ble: Pont Llanfarian. Goleuadau traffig ar hyd y ddwy ffordd. Pryd: 16.09.2019 – 04.10.2019. Pam: Gwaith cynnal a chadw i’r bont.

Dau fudiad, un sylfaenydd

Gyda thalpiau bach o Blue-tack a stribedi gludiog o selo-têp yn dal y lluniau yn eu lle, daeth gwerth hanner canrif o hanes yn fyw ddechrau’r mis.

Coedwigoedd Cwm Einion yn rhan o gynllun £6.5 miliwn

Coedwigoedd yng ngogledd Ceredigion yn rhan o brosiect chwe-blynedd gwerth £6.5m

Oedi ar Ffordd Llanbadarn (A44) yn Aberystwyth

Oedi i’w ddisgwyl ar Ffordd Llanbadarn (A44) yn Aberystwyth o ganlyniad i waith ar y cyflenwad nwy.

Trigolion Llandre yn codi dros £570 at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais

Ysgoldy Bethlehem, Llandre yn llawn nos Wener, 13 Medi, ar gyfer Swper Cynhaeaf a drefnwyd gan Gapel y Garn.

Y Gymraeg yn ganolog i Ŵyl y Gwrthryfel yn y Borth

Gŵyl arbennig yn dechrau yn y Borth i hyfforddi pobl mewn dulliau protestio di-drais.

‘Dim newid’ mewn cynllun ailwylltio

Mae ffermwr lleol amlwg wedi gwrthod honiad pennaeth y prosiect amgylcheddol O’r Mynydd i’r Môr nad cynllun ailwylltio yw e.

Mwy o bwyntiau gwefru cerbydau trydan yng Ngheredigion

Cyngor Ceredigion wedi gosod pwyntiau gwefru yn eu prif swyddfeydd yn Aberystwyth ac Aberaeron.

Ysgol Mynach yn rhagori

Mae Ysgol Mynach, Pontarfynach, wedi ennill safon ‘Rhagorol’ gan Estyn ym mhob un o’r pum maes arolygu – sef y safon uchaf posibl.